Asiantuntijapalvelut syventävät kumppanuutta 

merimet_teras_aallokko.jpg

Tuotekehitys ja suunnittelu

  • Suunnittelumme lähtökohtana on tuotteen käyttötarkoitus, mitä ominaisuuksia sen täytyy sisältää, millaisella budjetilla ja aikataululla se täytyy valmistaa.​

  • Suunnittelemme tarvittaessa esimerkiksi tuotteen muutoksen hitsatusta rakenteesta valurakenteeksi.​

  • Toteutamme suunnittelutyöt joko itse tai alihankintana osaavalla ja kokeneella teollisuuden suunnittelijalla.

Protot ja tuotannollistaminen

  • Tuotteen valmistettavuuden arviointi ja menetelmien valinta jo tuotteen suunnitteluvaiheessa auttaa mm. madaltamaan tuotteen valmistuskustannuksia.​

  • Oma kiinnitinsuunnittelu ja kiinnittimien valmistus mahdollistavat ketterän valmistuksen aloituksen esimerkiksi protosarjoissa.​

  • Teemme tarvittavat 3D-mittaukset kiinnittimien ja tuotteiden laadun varmistamiseksi.

Ratkaisukeskeisyys ja aktiivinen kommunikointi varmistavat parhaan lopputuloksen!