top of page

Asiakastutkimus 2022: yhteistyö kanssamme arvioitiin erittäin hyväksi

MeriMetin tilaama asiakastutkimus antoi arvokasta tietoa asiakkaiden kokemuksista. Asiakastyytyväisyys oli kaiken kaikkiaan erinomaisella tasolla ja erityisesti korostui tyytyväisyys yhteistyöhön kanssamme.


Tutkimuksessa suosittelutodennäköisyyttä mittaava NPS-tulos oli +36. Vastauksissa painottuivat luottamus, avoimuus yhteistyössä, yhteistyön helppous, asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärrys ja lupausten pitäminen.

”MeriMet on joustava, pyrkii tekemään asiakkaan ratkaisun eteen ehdotuksia ja on

enemmän kuin vain alihankkija.”


"MeriMetin erottaa muista vahva profiloituminen omaan ydinosaamiseen ja tuotteisiin. Ei yritetä tehdä sellaista, mitä ei osata, vaan tehdään erittäin hyvin se mitä osataan.”


”MeriMetillä on kova ammattitaito tekemisessä ja toimialan tuntemus on kova. Ymmärretään mitä asiakas arvostaa toimitusketjun hallinnan näkökulmasta.”

Lämmin kiitos asiakkaillemme palautteista. Tartumme kaikkiin vastauksiin ja kehitämme toimintaamme palautteen pohjalta entistä paremmaksi.


Asiakastutkimuksen toteutti Feelback Oy marraskuussa 2022.

Comments


bottom of page